Böcker som Annika översatt

 • Bjørkvold, Jon-Roar (1998): Sköldpaddans sång. Runa förlag.
 • Sjøberg, Svein (2000): Naturvetenskap som allmänbildning.
 • Pape, Kari (2001): Social kompetens i förskolan.
 • Lillemyr, Ole Fredrik (2002): Lek –upplevelser – lärande.
 • Askland, Leif & Sataøen, Svein-Ole (2003): Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt.
 • Falkenberg, Cecilie & Håkonson, Erik (2004): Storylineboken. Runa förlag.
 • Glistrup, Karen (2005): Det barn inte vet … har de ont a Runa förlag.
 • Løvlie-Schibbye, Anne-Lise (2006): Relationer – ett dialektiskt perspektiv. Runa förlag.
 • Brun Hansen, Margrethe (2006): Kompetenta föräldrar. Runa förlag.
 • Brok, Lene (2007): Berätta! Berätta! Runa förlag.
 • Søbstad, Frode (2007): Glädje och humor i förskolan.
 • Hagerup, Klaus (2007, 2008, 2009): Regnmakarna del 1, 2, 3. Statens
 • Jensen, Elisabeth & Jenssen, Helle (2008): Professionellt föräldrasamarbete. Runa förlag.
 • Løvlie-Schibbye, Anne-Lise (2009): Livsmedvetenhet, Runa/Liber.
 • Schilhab, Therese S S & Steffensen, Bo (2009): Nervpirrande pedagogik.
 • Johannesen, Nina och Ninni Sandvik: Små barns delaktighet och inflytande (2009).
 • Lenchler-Hübertz, Lisbeth & Bjerring-Bagger, Lena (2010): Att samarbeta med föräldrar/Förskoleserien. Natur &
 • Wessman, Camilla (2010): Välkommen till förskolan/Förskoleserien. Natur &
 • Arnbak, Elisabeth: Läsning av faktatexter: från läsprocess till lärprocess. Natur & kultur 2010.
 • Hedegaard Hansen, Janne (2011): Narrativ dokumentation.
 • Øksnes, Maria (2011): Lekens flertydighet.
 • Lillemyr, Ole Fredrik (2013): Lek på allvar: en spännande utmaning.
 • Askland, Leif & Sataøen, Svein Ole (2014): Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. Reviderad utgåva.
 • Tiller, Tom & Helgesen, Svein (2014): Ledarskap med fokus på lärande. Lärarförlaget.
 • Fredriksen, Biljana C (2014): Begripa med kroppen.
 • Robinson, Viviane (2015): Elevnära skolledarskap (i samarbete med Ylva Hedenquist). Lärarförlaget.
 • Odegard, Nina (2015): Återbruk som kreativ kraft. Lärarförlaget.
 • Pape, Kari (2016): Lekfullt samspel i förskolan. Lärarförlaget.
 • Hansson, Hege (2018): Att ge form åt förskolans innehåll. Lärarförlaget.
 • Theresa Schilhab & Bo Lindvall (2019): Naturligt lärande – kunskap i teori och praktik. Studentlitteratur.
 • Anne Håland (2020): Skrivdidaktik i alla ämnen. Lärarförlaget.
 • Heidi Sandø & Iris Hansson Myran (2020): Språkarbete och utforskande skrivande. Natur & Kultur.
 • Robert Mjelde Flatås (2020): Engelsk-gnist – aktiviteter og øvelser (norsk titel). Natur & Kultur.

Böcker som Annika varit redaktör för

 • Mia Mylesand (2007): Bygg och konstruktion i förskolan. Lärarförbundets förlag.
 • Britta Olofsson (2007): Modiga prinsessor och ömsinta killar. Lärarförbundets förlag.
 • Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck (2008): Alla kan lära sig matematik. Natur & Kultur.
 • Marie Arnesson-Eriksson (2009): Lärande i sagans värld – om temaarbete i förskola och förskoleklass. Lärarförbundets förlag.
 • Camilla Björklund (2009): En, två, många: om barns tidiga matematiska tänkande. Liber.
 • Sonja Sheridan & Ingrid Pramling Samuelsson (2009): Barns lärande: fokus i kvalitetsarbetet.
 • Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson & Eva Johansson (red) (2009): Barns tidiga lärande: en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Acta Universitatis Gothoburgensis.
 • Britta Olofsson (2010): Meningsfull samling i förskolan. Lärarförbundets förlag.
 • Stina Braxell (2010): Skapande barn: att arbeta med bild i förskolan. Lärarförbundets förlag.
 • Marie Arnesson-Eriksson (2010): En bra start: om inskolning och föräldrakontakt i förskolan. Lärarförbundets förlag.
 • Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson, Eva Johansson (2010): Förskolan: arena för barns lärande.
 • Monika Nylund m.fl. (2010): Aktionsforskning i förskolan. Lärarförbundets förlag.
 • Anette Barr m.fl. (2012): Naturförskola – lärande för hållbar utveckling. Lärarförbundets förlag.
 • Britta Olofsson (2012): Hur många plommon ryms i Majas mage? Lärarförbundets förlag.
 • Marie Eriksson (2013): Musik i förskolan – inspiration och lärande i sagans värld. Lärarförbundets förlag.
 • Anna Kärre (2013): Lekfull matematik i förskolan. Lärarförbundets förlag.
 • Ulla Wiklund (2013): Föra tanken vidare. Lärarförbundets förlag.
 • Elisabeth Berggren & Sandra Söderlund (2014): Bockarna Bruse – att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation. Lärarförlaget.
 • Ulla-Karin Lundgren-Öhman (red) (2014): Mediepedagogik på barnens villkor. Lärarförlaget.
 • Marie Eriksson (2014): Naturvetenskap & matematik – inspiration och lärande i sagans värld. Lärarförlaget.
 • Marie Eriksson (2015): Med luppen på verksamheten – att systematiskt utveckla förskolans arbete. Lärarförlaget.
 • Helene Lumholdt (2015): Perspektiv på övergångar – förskola, förskoleklass, skola. Lärarförlaget.
 • Annika Andréasson & Birgit Allard (2016): Lekfullt lärande i förskoleklass. Lärarförlaget.
 • Linda Linder (red) (2016): Pedagogisk miljö i tanke och handling. Lärarförlaget.
 • Martina Lundström (2016): Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet. Lärarförlaget.
 • Lena Edlund (2016): De yngsta barnen och läroplanen. Lärarförlaget.
 • Margareta Öhman (red) (2017): Att bryta mönster – relationer, normer och barns rätt. Lärarförlaget.
 • Marie Eriksson (2017): Barnbokens magi – lärande samspel i sagans värld. Lärarförlaget.
 • Martina Rylander Lundström (red) (2017): Slöjd i en digital skola. Lärarförlaget.
 • Ann Åberg & Hillevi Lenz Taguchi (2018), reviderad och utvidgad utgåva: Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Liber.
 • Karin Rönnerman m. fl. (2018): Att leda från mitten – lärare som driver professionell utveckling. Lärarförlaget.
 • Eva Hedenkvist m.fl (2018): Att bygga en plats för möten (i samarbete med Mia Samrell). Lärarförlaget.
 • Margareta Öhman (2019): Nya hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan.
 • Lena Edlund (2019), reviderad och utvidgad utgåva: De yngsta barnen och läroplanen. Lärarförlaget.
 • Johanna Appelquist & Helena Marken (2019): Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta. Lärarförlaget.
 • Evelina Weckström & Maria Klasson (2019): En likvärdig förskola – alla barns rätt. Förskoleserien/Natur & Kultur.
 • Malin Andersson & Therés Åkerblom (red): Utmana och stötta – undervisning i förskolan (i samarbete med Jenny Lindblad). Lärarförlaget.
 • Lena Edlund (2020): De yngsta barnen och undervisningen. Lärarförlaget.
 • Gunilla Niss (2021): Uppdrag omsorg – en förskola på barnens villkor. Gothia kompetens.
 • Margareta Öhman (2021): Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande. Gothia kompetens.
 • Lena Edlund (red) (2021): Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan. Lärarförlaget.
 • Linda Linder (red) (2021): Pedagogisk miljö i tanke och handling. Reviderad utgåva. Lärarförlaget.
 • Lena Edlund (2022): De yngsta barnen och värdegrunden. Lärarförlaget.